Logo of project access to universities for persons with disabilities – ATU project. Blue picture of a person with torch in a wheelchair.


O4

O4


BG

Pdf icon  O4 МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ВЪВ ВУЗ, Проект ATU „Достъп до университетите за хора с увреждания“, Референтен No 2019-1-BG01-KA203-062530, ОБМЯНА НА ОПИТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Pdf icon  O4 МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ВЪВ ВУЗ, Проект ATU „Достъп до университетите за хора с увреждания“, Референтен No 2019-1-BG01-KA203-062530


Czech

Pdf icon  Dostupnost univerzit osobám se zdravotním postižením, BUDOVÁNÍ POVĚDOMÍ NA VŠ (Model 4), VÝMĚNA ZKUŠENOSTI V OBLASTI JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ, Reference No 2019-1-BG01-KA203-062530

Pdf icon  Dostupnost univerzit osobám se zdravotním postižením, PROJEKT ATU, BUDOVÁNÍ POVĚDOMÍ NA VŠ (Model 4), Reference No 2019-1-BG01-KA203-062530

EN

Pdf icon  ACCESS TO UNIVERSITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, O4 MODEL AWARENESS BUILDING AT HEIs, EXCHANGE OF EXPERIENCE FOR DEVELOPMENT OF MODEL AWARENESS BUILDING SYSTEM AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, Project ATU – Access to Universities for people with Disabilities, Reference No 2019-1-BG01-KA203-062530

Pdf icon  ACCESS TO UNIVERSITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, O4 MODEL AWARENESS BUILDING AT HEIs, Project ATU – Access to Universities for people with Disabilities, Reference No 2019-1-BG01-KA203-062530

Italian

Pdf icon  ACCESSO ALLE UNIVERSITA’ PER PERSONE CON DISABILITÀ’, O4 MODELLO DI COSTRUZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, SCAMBIO DI ESPERIENZE PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO PER LA SENSIBILIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, Progetto ATU - Accesso alle università per persone con disabilità, Reference No 2019-1-BG01-KA203-062530

Pdf icon  ACCESSO ALLE UNIVERSITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’, O4 COSTRUZIONE DEL MODELLO DI CONSAPEVOLEZZA NELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (IISs - Higher Educational Institution), Progetto ATU – ACCESSO ALLE UNIVERSITÀ’ PER PERSONE CON DISABILITA, Riferimento No 2019-1-BG01-KA203-062530

Polish

Pdf icon  DOSTĘP DO UCZELNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, BUDOWA ŚWIADOMOŚCI W SW WEDŁUG MODELU O4, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ NA RZECZ ROZWOJU MODELU SYSTEMU BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI W SZKOŁACH WYŻSZYCH, Projekt ATU – Dostęp do uczelni dla osób z niepełnosprawnością, Nr referencyjny 2019-1-BG01-KA203-062530

Pdf icon  DOSTĘP DO UCZELNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, BUDOWA ŚWIADOMOŚCI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM WEDŁUG MODELU O4, Projekt ATU – Dostęp do uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, Nr referencyjny 2019-1-BG01-KA203-062530